Et paradigmeskifte i behandling af en folkesygdom

Akusis ApS leverer et automatiseret, og letanvendeligt system til blodtryksmåling i både hjemmet og klinikken med direkte integration til systemer anvendt i almen praksis.

Se mere om vores løsning på www.hypertension.dk

1
Årlige blodtryksmålinger i almen praksis

Målingen foretages af patienten i eget hjem. Efter endt måling indtastes data manuelt i godkendte skemaer.

Patienten kan enten benytte eget blodtryksmåleapparat eller låne et hos lægen.

1 %
af de bestilte blodtryksmålinger indeholder fejl

Typiske fejl er forkerte aflæsninger samt fejlindtastning af måleresultater.

Derudover kan ca. 20% af patienterne grundet sygdom eller manglende tekniske kompetencer ikke anvende de eksisterende løsninger.

vi tilbyder

Enkelt

Et ledningsfrit og enkelt system, der nemt kan anvendes af det sundhedsfaglige personale samt af patienten i eget hjem.

Automatiseret

Automatiseret dataoverførsel til elektroniske skemaer, som eliminerer risici for fejl ved manuel indtastning. Inkluderer også de patienter der i dag ikke kan benytte de eksisterende løsninger.

Direkte integreret

Måleresultaterne er tilgængelige i lægens eget system umiddelbart efter målingen er afsluttet.

Samarbejdspartnere